Nyheter

PÅGÅENDE NYEMISSION – Sista teckningsdatum 15 november

PEN Concept Groups affärsidé är att designa, tillverka och leverera attraktiva lösningar för mässor, restauranger och butiker för kunder med höga krav på design och kvalitet. För att säkerställa Bolagets expansion genomför PEN Concept Group nu en nyemission.

DR DENIM -1

6 SKÄL TILL ATT TECKNA AKTIER I PEN

1) PENs varumärke som leverantör av mässmontrar, nyckelfärdiga inredningskoncept för butiker och restauranger har under de senaste åren väsentligt förstärkts i Skandinavien. Detta har åstadkommits genom ökad marknadsföring, aktiv kundbearbetning och lyckade leveranser. Företaget konstaterar en fortsatt hög efterfrågan på PEN’s tjänster och lösningar samt nyligen ingångna stora och omfattande avtal inom främst butiksinredning.

4) Affärsområdet Restaurang fokuserar sedan en tid tillbaka enbart på kedjekunder och har under 2018 attraherat två nya kunder till portföljen. PEN noterar en fortsatt hög takt i såväl renoveringar som nyetableringar där snabbmats- och cafékedjor i Skandinavien är tongivande.

2) PEN har under 2018 tecknat det största butiksinredningskontraktet i koncernens historia.

Kunden, dagligvarukedjan Netto, skall renovera sitt butiksnät i flertalet länder. I projektet ingår också nyetableringar. Kontraktet är värt ca 100 MSEK under en period av tre år och PEN bedöms ha goda chanser till att få kontraktet förlängt. PEN ansvarar för inköp, tillverkning, lagerhållning och distribution av butiksinredning.

5) PEN avser fortsätta sitt strategiska fokus på att kontrollera hela värdekedjan från idé till nyckelfärdig leverans. Företagsledningen anser att genom kontroll över varje steg i värdekedjan uppnås bästa möjliga synergier i form av resursallokering, projektkontroll, leveransprecision och kvalitet.

3) Affärsområdet Mässa, den historiskt sett mest lönsamma delen av PENs verksamhet, har under 2018 fått sin organisation förstärkt med fler resurser inom försäljning, projektledning, logistik och montage. Affärsområdet spås en relativt kraftig tillväxt redan i närtid.

6) Bolaget värderas till 50,1 MSEK i föreliggande nyemission, pre money.