Orgschema PEN Concept Group

KONCERNEN I SAMMANDRAG

Koncernen består av moderbolaget PEN Concept Group AB, org nr 556772-5667. Bolaget har en koncernövergripande verksamhet som bedrivs från Jönköping med två anställda.

Koncernen består därutöver av sex helägda dotterbolag varav fyra är belägna i Sverige och två i Kina.

I Jönköping finns WGG Holding AB, org nr 556831-6680, som är ett holdingbolag utan egentlig verksamhet som förvärvades i samband med PEN Interiör AB under 2015 I det helägda dotterbolaget PEN Interiör AB, org nr 556453-5093 sker design och tillverkning av kundspecifikt utställningsmaterial till mässor och utställning samt specialtillverkade inredningar till butiker. Bolaget har 30 anställda.

Shop Service Center i Lerum AB, org nr 556340-0810 är ett bolag som startade sin verksamhet redan 1988. Bolaget säljer butiksinredningar till stor del ur ett bassortiment som tillverkas i Kina. Bolaget har 16 anställda i Lerum.

Oboya Automotive AB, org nr 556769-9052, är ett vilande bolag utan verksamhet.

Oboya Shop Concept Qingdao Ltd, Kina, är koncernens tillverkande enhet. Sortimentet består av ett bassortiment av inredningsdetaljer för lager- och butiksinredningar. Till största delen sker försäljningen till internationella kunder men även till övriga bolag i koncernen. Bolaget har 81 anställda i Qingdao, Kina.

Oboya Logistics HongKong, Kina. Bolaget förmedlar transporttjänster inom koncernen mellan Kina och internationella kunder. Ingen försäljning sker till externa kunder. Bolaget har en anställd i Hongkong.