Robert wu

Robert Wu, f. 1965. Styrelseordförande

Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har haft anställning vid People’s Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionchef för Asien, chefsposition inom New Wave Group AB innan han startade Oboya Group år 2006, där han verkat som VD. Aktieinnehav: 9 158 200 aktier via bolag

Mikael palm andersson

Mikael Palm Andersson, f. 1965. Styrelseledamot

Masterexamen i juridik från Lunds Universitet. Arbetar idag som vice VD i Oboya Horticulture Industries AB. Har tidigare varit managing partner i Advokatbyrån Wåhlin och partner i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group där han var VD i dotterbolaget HEFA AB Sweden och dess döttrar i Finland, Danmark och Tyskland.

Aktieinnehav: 490 000 aktier, inklusive närståendes innehav

Annica-Lind-Nordberg 2

Annica Lind Nordberg, f.1970, Styrelseledamot, VD

Ingenjör och Marknadsekonom. Annica har 10 års branscherfarenhet samt mångårig erfarenhet från industrin, främst inom Electroluxkoncernen vitvaror. Kommer närmast från VD-jobb i privat tillverkande företag. Annica har ett nätverk inom branschen och inom tillverkningsindustrin främst i Skandinavien men även i övriga Europa. Anställdes som VD i PEN 2013. Annica är en naturlig ledare och blev 2012 utsedd till Årets mentor i Jönköpings län. Aktieinnehav: 81 300 aktier

Krister Magnusson

Krister Magnusson, f. 1966. Styrelseledamot – oberoende VD

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar idag som ekonomichef på Nilörngruppen, ett bolag inom Traction-sfären. Dessförinnan var Krister ekonomichef på New Wave Group. Har även arbetat inom finansavdelningen på Munksjö AB, Forsheda AB, Postgirot Bank AB och ICA Detaljhandel.
Aktieinnehav: 135 000 aktier

Karl Malmstrom

Karl Malmström, f. 1976. Styrelseledamot

Civilekonom. Karl är idag VD för Connect Väst, vilket innebär att han dagligen arbetar med snabbväxande företag i Västsverige. Kar har en bakgrund som CFO, CMO och VD i allt från små innovativa bolag till börsbolag.
Aktieinnehav: 0 aktier

David pantzar

David Pantzar, f. 1962. Styrelseledamot

Civilekonom, arbetar i dag som konsult. Tidigare ägare och VD i Pen Interiör AB, 1992-2011.
Aktieinnehav: 333 300 aktier

Revisor

Pierre Fogelberg, huvudansvarig revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lantmätargränd 5
553 20  JÖNKÖPING
Tel 010-212 52 00