AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Händelse Ökning
antal aktier
Totalt
antal aktier
Ökning av
aktiekapital
Totalt
aktiekapital
Kvotvärde
2008 Bolagets bildande 100 000 100 000 100 000 100 000 1
2014 Nyemission 8 333 108 333 8 333 108 333 1
2015 Ny- och kvittningsemission 26 303 134 636 26 303 134 636 1
2016 Nyemission 10 000 144 636 10 000 144 636 1
2016 Kvittningsemission 6 384 151 020 6 384 151 020 1
2016 Nyemission 12 729 163 749 12 729 163 749 1
2016 Fondemission 0 0 491 247 654 996 0,04
2016 Split 100:1 4 882 509 16 374 900 0 654 996 0,04
2016 Föreliggande nyemission 2 200 000 18 574 900 88 000 742 996 0,04