ÄGARSTRUKTUR

2016-04-30 Antal aktier Andel röster Andel kapital
Totalt 16 374 900 100,0% 100,0%
Robert Wu via bolag 9 158 200 55,9% 55,9%
Regal Prospect Investment Ltd 2 350 200 14,4% 14,4%
Håkan Hu 1 647 800 10,1% 10,1%
Luco Holding AB 1 000 000 6,1% 6,1%
Mikael Palm Andersson 390 000 2,4% 2,4%
Övriga 24 aktieägare 1 828 700 11,2% 11,2%

Efter emissionen
Vid fulltecknad emission
Antal aktier Andel röster Andel kapital
Totalt 18 674 900 100,0% 100,0%
Robert Wu via bolag 9 158 200 49,0% 49,0%
Regal Prospect Investment Ltd 2 350 200 12,6% 12,6%
Håkan Hu 1 647 800 8,8% 8,8%
Luco Holding AB 1 000 000 5,4% 5,4%
Mikael Palm Andersson 390 000 2,1% 2,1%
Övriga 24 aktieägare 1 828 700 9,8% 9,8%
Föreliggande nyemission 2 300 000 12,3% 12,3%