ADDRESS

公司名称:青岛欧勃亚商用设备有限公司

地址:中国青岛黄岛区海滨工业园盛海路619号

PHONE

固定电话:+86-532-86158316

手机:+86-18669823081

MAIL

邮箱:li.zhang@oboya.cc

 • Li Zhang
  Li Zhang 总经理
  +86-18669823081
 • Peo Färnström
  Peo Färnström 项目经理
  PRODUKTCHEF
  China +86 186 6978 3122
  Sverige +46 76 164 67 57
 • Huifang Zhang
  Huifang Zhang 技术经理
  +86-15064878996
 • Jossie Wang
  Jossie Wang 国际销售助理
  +86-13012469793
 • .Zhuqing Yang
  .Zhuqing Yang 生产经理
  +86-18561984868